От колеги
системното мислене в България
Colleagues

 Рефлексии от Международната конференция, организирана от Българска Асоциация по Фамилна Терапия на 02-03 юни 2023 г. “Out of every hundred peoplethose who always know better:fifty-two.Unsure of every step:almost all the rest.Ready to help,if it doesn’t take long:forty-nine.Always good,because they cannot be otherwise:four—well, maybe five.Able to admire without envy:eighteen.Led to errorby youth (which passes):sixty, plus or minus.Those not to be messed with:forty and four.Living in constant fearof someone or something:seventy-seven.Capable of happiness:twenty-some-odd at most.Harmless alone,turning savage in crowds:more than half, for sure.Cruelwhen forced by circumstances:it’s better not to know,not even approximately.Wise in<a class="more-link" href="https://sys-ther.com/co...

Continue Reading
Colleagues

Автор: проф. Шийла Макнами, PhD,  Департамент по комуникации, Университет на Ню Хемпшир, САЩПревод: Мария Арнаудова, Институт по фамилна терапия – БългарияРедакция: Маргарита Халачлийска, Институт по фамилна терапия – БългарияЯсно е, че етиката не може да бъде формулирана (Витгенщайн). Областта на психотерапията (както повечето професионални области) е натоварена със загриженост за етичното действие, където „етичното действие“ обикновено предполага „да правиш правилното нещо“. И все пак, когато работим в рамките на постмодерната чувствителност – свят, който прегръща несигурността и непрекъснатата промяна , за сметка на  сигурността и стабилността и локални/историческо/културални особености, а не универсални<a class="more-link" href="https://sys-ther.com/colleagues/postmod...

Continue Reading