Системна терапия, практика, изследвания 

Здравейте!
Добре дошли на сайта
"Системна терапия, практика и изследвания”.

Започвам този сайт, защото бих искала да допринеса към популяризирането на системното мислене в терапията, екипните практики и изследванията на човешките системи. Ние като хора винаги сме част от сложна система от взаимоотношения. Тези взаимоотношения може да ни ограничават, но може и да ни подкрепят да разбираме себе си, да изразяваме себе си и да се развиваме като личности. Системното мислене е призма, през която гледаме – тя ни показва отношенията в системата, които карат хората да се чувстват щастливи или нещастни. 

 

Ето и подробности: 

Системната терапия се свързва най-често с фамилна терапия, но се практикува и индивидуално. Тя разглежда страданието на човека в контекста на отношенията със значими други хора – семейство, разширено семейство, двойка, социален кръг, общност, по-широките социални системи. Системната терапия дава възможност на хора, които са загрижени един за друг да изследват своите трудни емоции и мисли и да ги изразят в безопасното пространство на терапевтичната сесия, да получат по-добро разбиране за преживяването на другия и за различните си възгледи, да разберат потребностите на другия и силните страни на своите взаимоотношения, да направят полезни промени в тях. Индивидуалната системната психотерапия също се занимава с отношенията, така че човекът да може да открие себе си в тях по един по-здравословен, автономен и удовлетворяващ начин. 

 

Системната практика е по-широко приложение на системното мислене – не само в терапевтичната стая, а също в обучението, в супервизията на специализанти, в екипната работа, в помагащата работа на терен сред различни общности, в управлението на организации. 

 

Системните изследвания се интересуват от това какви нови отношения са възможни и какви описания на света правим ние, хората, в нашите взаимодействия, така че да създаваме включеност за различните субективни преживявания и гласове, а не отричане и стигми.

 

Сайтът съдържа 4 страници с материали:

“Статии” – тук публикувам статии за семейните отношения, предназначени за широката публика.

“За колеги”, където публикувам преведени от английски материали, текстове, които обобщават опит и дилеми от работата ми като терапевт, материали, които да са полезни на обучаващите се специализанти и материали от системни изследвания.

“От колеги”, където бих искала да поканя моите колеги системни терапевти да споделят своя опит.

“От практиката”, където споделям опит от различни нетерапевтични контексти.

 

Надявам се да ви бъде полезно. Надявам се, да има неща, които да усетите като смислени или дори вдъхновяващи.

 

Борислава Мечева

10.10.2020

  

Полезни връзки:

www.baft.bg (Българска асоциация по фамилна терапия)

https://www.europeanfamilytherapy.eu (Европейска асоциация по фамилна терапия)

https://www.aft.org.uk/view/index.html (Асоциация по фамилна терапия на Великобритания)