• Text Hover
Повече информация за

Услуги

Взаимоотношенията с важните в живота ни хора са ключови за субективното ни преживяване за щастие и за устойчивостта ни на житейски трудности. Отношенията могат да бъдат и гориво за проблемите. В някои случаи е възможно те да се разпаднат, когато не могат да удържат напрежението. Отношенията могат също да се адаптират, променят и развиват така, че да помагат на човека да се възстановява от трудности, да подобрява живота си и да развива своята индивидуалност.

Индивидуална психотерапия

В индивидуалната психотерапия помагам на хората да изследват своето взаимодействие със значими за тях други хора и да открият по-здравословни начини за свързване, комуникация, поведение и създаване на отношения. Моите клиенти най-често са хора, които преминават през лична криза или промяна, изпитват трудности във взаимоотношенията с други членове на семейството, преживяват някаква форма на емоционално страдание или са загрижени за близък човек, който преминава през емоционални, поведенчески или психични проблеми. В работата си спазвам Етичния кодекс на Българска асоциация по фамилна терапия (www.baft.bg). Отнасям се с уважение към индивидуалното страдание, личните избори и различията между хората.

Фамилна терапия

Фамилната терапия може да бъде полезна както в периоди на кризи и житейски преходи, така и при продължителни във времето проблеми - трудности в партньорските взаимоотношения (включително при раздяла), конфликти, затруднения в отглеждането на децата, загуба на близък или друг вид загуби, непланирани промени, трудности при осиновяване или приемна грижа, настъпване на хронична болест в семейството, проблеми, свързани с психичното здраве на дете или възрастен в семейството, поведенчески проблеми. Моите клиенти най-често са двойки, семейства с деца на различна възраст и други групи хора, които са значими един за друг. Фамилната терапия работи с тези семейни членове, които желаят да участват в процес на промяна, като се фокусира върху силните страни и позитивния потенциал на системата. Промяната в една част от системата обикновено води до промяна и в останалите взаимоотношения в системата. 

В работата си спазвам Етичния кодекс на Българска асоциация по фамилна терапия (www.baft.bg). Отнасям се с уважение към индивидуалното страдание, личните избори и различията между хората.