От практиката
приложение на системното мислене в различни контексти
Practice

Статията е подготвена за брой 11/2014 от бюлетина на Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца, Нов Български Университет (НХЦ). Броят е посветен на подкрепата на биологичното семейство в контекста на деинституционализацията. Повод за написването ѝ са въпроси, възникнали в практиката на Отдел „Закрила на детето“, с който НХЦ си партнира.Има много публикации и обобщен опит по социална работа и консултиране на недоброволни клиенти. Препращането на такива клиенти към подходящи услуги обаче, провокира множество практически затруднения, особено, когато очакването е то да се случи само през административна процедура. Това, оказваSEE DETAILS <...

Continue Reading