За колеги
системна терапия и изследвания - професионални статии
Professional

Акценти от лекцията на проф. Шийла Макнами на International Systemic Research Conference 2017 в Университета в Хайделберг:*****Критиката към отношенческите изследвания обикновено казва, че те не са научни, те са релативиски и, следователно, не допринасят за нашено знание, не ни помагат глобално и не генерират чувство за напредък в света. Доминантната изследователска традиция възниква във времето на Модернизма. Модернизмът приема, че с правилните инструменти и техники ние ще можем да открием реалността и да я опишем “такава, каквато е”. Системно-контрукционисткото мислене, от друга страна, предизвиква идеята, че има една реалност, която да бъдеSEE DETAILS <sp...

Continue Reading
Professional

Ментализацията е отношенческо понятие. В психологията под ментализация разбираме способността на човек да разбира психичното състояние, своето и на другия, което лежи под видимото поведение. Ментализацията може да се разглежда като умствена дейност, която ни позволява да възприемаме и интерпретираме човешкото поведение в термините на вътрешно-психични състояния, които го мотивират (напр. потребности, желания, чувства, вярвания, цели, убеждения, начин на мислене). Способността за ментализация намалява под въздействие на силна емоция, особено при възприемана опасност или принуда. Развитието на способност за ментализация може да бъде нарушено при хора с дезорганизиран стил наSEE DETAILS <span class="more-lin...

Continue Reading
NO OLD POSTSPage 2 of 2NEXT POSTS